Algemene informatie

Stal VeenemanOp het moment dat de jonge fokooien worden afgeleverd is de juiste voeding en opvang nodig om er een succes van te maken. De jonge ooien kunnen het best worden aangeboden aan de ram als ze zeven maanden of ouder zijn. De helft van hun volwassen gewicht is ongeveer veertig kilo, en kan dus oplopen tot rond de 80 kilo.

Ooien verbruiken tussen de negentigste tot de honderdste dag van de dracht meer energie voor de ontwikkeling van hun lammeren. De lammeren verbruiken in de laatste weken voor het werpen zoveel voedsel, dat er te weinig energie alleen ruwvoer alleen kan worden gehaald. Verschillende bedrijven beginnen dan ook in die periode met het bijvoeren van de ooien.

Spenen kan het beste na ongeveer acht weken gebeuren. Er kan gekozen worden om te beginnen met het spenen op het moment dat de lichtste lammeren in een groep veertien kilo wegen.

stalIn de tweede week moeten de lammeren beschikken over een eigen voerbox, zodat ze vast kunnen wennen aan het vaste voer. De lammeren moeten nadat ze gespeend zijn langzaam aan het voer wennen en het daarna kan het opgevoerd worden tot maximaal 1.1 kg per lam/per dag, afhankelijk van het type voer/brok. Alle dieren moeten altijd de beschikking hebben over voldoende vers drinkwater.

Daarnaast moet gedacht worden aan de juiste ontworming. Lammeren die binnen blijven, hoeven vaak niet ontwormt te worden, maar voor lammeren die in de eerste weken buiten zijn geweest, is het vaak wel verstandig om dat te doen.
Die dieren met de beste resultaten worden op de fokbedrijven ingezet als fokdier. In dit besluit wordt ook de vruchtbaarheid van de moeder meegewogen. Dieren met minder goede resultaten worden afgekeurd en als slachtdier afgezet.